emailhandtekening_leaderboard_728_90_01

MDPK gaat over in Ik Kies Voor Kunst

Mijn Dagelijkse Portie Kunst springt, samen met tal van partners, mee op de nationale campagne Ik Kies Voor Kunst.

IK KIES VOOR KUNST

Over anderhalve maand zijn er verkiezingen en zal er een regeerakkoord geschreven worden waarin kunst en cultuur een plaats moeten krijgen.

Kiezen voor links of rechts? Dat is voor ons onbelangrijk. We willen in de eerste plaats dat zoveel mogelijk mensen kiezen voor kunst.  Zo zullen onze volksvertegenwoordigers in het Vlaamse, federale of Europese parlement maar ook de toekomstige beleidsmakers tijdens hun mandaat dezelfde keuze (moeten) maken.

Kunst en cultuur ebben weg uit de maatschappij. Steeds meer wordt er bezuinigd op de culturele sector. Dringend tijd om in actie te schieten, vooraleer we beseffen dat het te laat is.

Daarom willen we met ieder individu en elke organisatie die deel uitmaakt van de brede kunstensector een al even brede campagne opzetten onder de noemer “Kiezen voor kunst”.

HOE ?

Om kunst en cultuur onderwerp te maken van discussie tijdens de verkiezingsdebatten, lanceren we een sensibiliseringscampagne met o.a. de volgende actiepunten:

-          Een pers-event op 22 april om 11 uur in WIELS te Brussel om de campagne “ik kies voor kunst”  te lanceren bij het grote publiek, in aanwezigheid van een  zestal bv’s uit verschillende domeinen (economie, onderwijs, media, sport,…) die het gezicht zullen zijn van de campagne.

-          Het hart van de mediacampagne wordt de website www.ikkiesvoorkunst.be , waar iedereen letterlijk zijn (luide) stem kan uitbrengen via een videobericht, wat zorgt voor een groot draagvlak. Vanaf 22 april kan je zelf je stem daarop laten horen.  Aansluitend is er een facebook-pagina: https://www.facebook.com/ikkiesvoorkunst

-          Een televisiespot op één of media-aandacht in diverse TV-programma’s

-          Een topstukkendebat op 18 mei in de Bourla in Antwerpen. Wees welkom!

WAT KAN JIJ DOEN?

Om een de(r)gelijke campagne mogelijk te maken, doen we een oproep aan ieder van jullie in de brede cultuursector. Je kan de campagne mee helpen realiseren:

-          door je publiek, gebruikers en achterban op te roepen zijn stem te laten horen op de website ikkiesvoorkunst.be  Dit kan je doen via een banner op je eigen website, flyers en affiches te verspreiden of door een stemhokje in je cultuurcentrum, concertzaal, jeugdhuis of  bibliotheek te plaatsen, … Download hier digitaal materiaal

-          door zelf lokaal of regionaal acties te organiseren, bvb. een lezing, een debat of originelere acties,…  Laat je creativiteit los. En uiteraard hoef je dat niet alleen te doen: zoek gerust partners in de bib, het museum, de amateurkunstenaars of verenigingen, .. of in je regio met andere cc’s of gc’s.  Heb je onze hulp nodig of wens je campagnemateriaal hiervoor, laat het ons dan zeker weten!  Kondig je actie of evenement ook aan in de Uit-databank met als label “ik kies voor kunst”.

WAT KOST DAT?

Deze opvallende campagne zal heel wat geld kosten. De culturele sector is niet de rijkste van het land, maar wel de meest solidaire, althans daar hopen we op. Daarom durven we u vragen om de campagne financieel en logistiek te steunen.  Er werd hiervoor een campagne-rekeningnummer geopend om de bijdragen te verzamelen en te beheren: TRIODOS -BE50 5230 8065 9518– ‘ik kies voor kunst’.

Als elke culturele organisatie een (kleine) bijdrage levert, kunnen we effectief het maatschappelijk draagvlak voor het belang van kunst en cultuur in onze samenleving zichtbaar maken, verbreden en verstevigen.  Doe dus mee!

PARTNERS

Deze organisaties zetten alvast hun schouders onder ‘ik kies voor kunst’ en roepen, net zoals wij, hun leden, gebruikers en achterban op om de campagne mee (mogelijk) te maken:

Antwerps Kunstenoverleg (Ako)
CultuurNet Vlaanderen
Forum voor Amateurkunsten
Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst (BAM)
Muziekcentrum Vlaanderen (MCV)
Overleg Kunstenorganisaties (oKo)
Verenigde Organisaties Beeldkunst (Vobk)
Vereniging Vlaams Cultuur- en gemeenschapscentra (VVC)
Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)
Vlaams Theaterinstituut (VTi)
Kenniscentrum voor participatie en democratie (Demos)

DOWNLOAD DIGITAAL MATERIAAL

vertikale banner 120×600  (jpeg)
rechthoek banner 300 x 250  (jpeg)
A4-formaat  (jpeg)
E-mail handtekening – leaderboard 728 x 90 (jpeg)

Comments are closed.